Каталог на адвокатите в България

адвокат Ганка Трендафилова

специализиран в - Гражданско право и процес, Семейно и наследствено право, Корпоративно право, Вещно право, Съдебни спорове, Трудово и осигурително право
не предлага Online консултации

Допълнителна информация:


Завършила съм висше икономическо образование в Икономически университет - Варна и висше юридическо образование в СУ "Климент Охридски" - София. Адвокат във Варненска адвокатска колегия от 01.01.1979г.


Специализация:


Трудово право; Делби, вещно право и сделки с недвижими имоти; Семейно право; Търговски договори; Облигационни спорове; Гражданско право; Защита на собствеността


Правни услуги:


Трудово право;


Облигационно, вещно, семейно и наследствено право, бракоразводни, делба и свързаното с тях процесуално представителство;


Изготвяне на граждански договори, подготовка и реализиране на сделки по управление и разпореждане с имуществени права, сделки с недвижими имоти, защита на нарушени вещни права, тежести, обезпечения;


Търговски договори;


Облигационни спорове;


Гражданско право;


Защита на собствеността;