Каталог на адвокатите в България

адвокат Христо Боев

специализиран в - Гражданско право и процес, Международно право, Административно право, Семейно и наследствено право, Наказателно право, Данъчно право, Корпоративно право, Вещно право, Арбитраж, Съдебни спорове
предлага Online консултации

Допълнителна информация:


Завършил съм право в СУ „Св.Климент Охридски” през 2000 г. Адвокат съм във Варненска адвокатска колегия, специализирам главно в областта на търговското право, недвижимите имоти, процесуалното представителство и дружественното право.
Предоставям юридически услуги на множество обществени и международни организации, притежавам широк спектър от умения и познания в тясно специализираните области на гражданското, търговското и вещното право. Основен приоритет и редовна практика ми е повишаване на квалификацията ми, знанията и експертните ми умения. Предлагам пълен набор от правни услуги за български и чуждестранни юридически лица, техните клонове и търговски представителства в страната. Говоря френски, английски и руски езици и имам натрупан сериозен опит в работата си с чуждестранни клиенти.
Предлагам също и високо професионални консултации в различни области на българското законодателство – търговско, гражданско, наказателно. Извършвам консултиране върху различните форми на инвестиране, правно присъствие в България и разясняването на съответната правна уредба, създаване на търговски представителства на чуждестранни търговци пред БТПП. Мотивацията ми е да предлагам пътища за най-добро постигане на целите и за максимална защита интересите на клиентите, както и за намирането, съвместно с клиента, на иновационно и практическо решение в конкретната икономическа обстановка.