Каталог на адвокатите в България

адвокат Любомир Нейков

специализиран в - Гражданско право и процес, Данъчно право, Корпоративно право, Вещно право, Съдебни спорове
не предлага Online консултации

Допълнителна информация:


ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ - с минимален ангажимент, без чакане по опашки


Адвокат на фирмата


Представителство на юридически лица, пред съд, Агенция по вписванията - Търговски регистър, Консултации.
Регистриране на юридически лица.